KKR regionaal en nationaal

KKR behartigt uw professionele en socio-economische belangen op regionaal niveau. Door lid te worden kan u participeren aan het regionaal zorgbeleid van de eerstelijnszone Midden West-Vlaanderen.

KKR behartigt als AXXON-kring uw professionele en socio-economische belangen op nationaal niveau in alle deeldomeinen van de kinesitherapie via de AXXON-gemandateerden in het verzekeringscomité, de federale raad kinesitherapie, de conventiecommissie kinesitherapie, de Vlaamse en Waalse Erkenningscommissies kinesitherapie, de provinciale geneeskundige commissies, de technische raad kinesitherapie en de planningscommissie.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×