Bijzondere beroepsbekwaamheden

Kinesitherapeut is een officiële en wettelijk beschermde beroepstitel die wordt uitgereikt door de minister van volksgezondheid en toegekend na een opleiding in het kader van een voltijds onderwijs dat ten minste 4 studiejaren omvat (in Vlaanderen is dit een 5 jarige master sinds 2007, in Wallonië nog niet). De kinesitherapeut onderwerpt zich aan de wet op de uitoefening van de kinesitherapie van KB nr 78 art 21bis en 21ter (6 april 1995) waardoor de kinesitherapie niet langer een paramedisch beroep maar wel een medisch beroep is geworden.

Kinesitherapeuten kunnen zich, net zoals artsen, specialiseren in een specifiek domein van de kinesitherapie, de bijzondere beroepsbekwaamheden. Zij kunnen een erkenning verkrijgen voor volgende 6 bijzondere beroepsbekwaamheden : 

  • Pediatrische kinesitherapie
  • Bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie
  • Neurologische kinesitherapie
  • Manuele therapie
  • Cardiovasculaire kinesitherapie
  • Respiratoire kinesitherapie

De federale  raad voor Kinesitherapie heeft ook adviezen voor wetsontwerpen geformuleerd voor volgende 3 bijzondere beroepsbekwaamheden :

  • Sportkinesitherapie
  • Geriatrische kinesitherapie
  • Psychomotrische kinesitherapie
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×