Het voorschrift kinesitherapie

Het voorschrift kinesitherapie is een document dat ofwel met de hand wordt geschreven door de arts ofwel door software wordt aangemaakt en ondertekend door de arts.

Het voorschrift bevat verplicht : 

 • De naam van de patiënt
 • De diagnose
 • Het aantal zittingen
 • De datum
 • De identificatie vd arts
 • De handtekening vd arts

 

De kinesitherapeut bepaalt zelf of de behandeling aan huis dient te gebeuren.

De kinesitherapeut bepaalt zelf de frequentie en het concept van de behandeling. Hierover kan uiteraard steeds overleg gepleegd worden met de voorschrijver. Indien gewenst kan de arts op het voorschrift het concept en de frequentie vermelden.

Bijkomende elementen :

 • Na orthopedische chirurgie : het operatienummer en de datum van de ingreep
 • Na neurochirurgie : idem
 • Na reanimatie : idem
 • Na opname op intensieve zorgen : datum
 • Na opname op dienst voor pre-/dysmaturen : datum

 

Het aantal zittingen en aandoeningen :

 • Per aandoening mag een onbeperkt aantal voorschriften worden afgeleverd
 • Het aantal aandoeningen is onbeperkt
 • Het aantal zittingen per voorschrift is onbeperkt, zowel voor de courante, de perinatale, de E-lijst of de F-lijst.
 • Er zijn wel verschillen in terugbetaling : vanaf de 4de aandoening is er minder terugbetaling. Vanaf de 19de zitting (bij courante), vanaf de 61ste zitting (bij de F-lijst) is er minder terugbetaling. Bij de E-lijst is  de terugbetaling onbeperkt gelijk. Voor perinatale kinesitherapie worden slechts 9 zittingen vergoed.

Het consultatief kinesitherapeutisch onderzoek

Wenst u eerst het advies van de kinesitherapeut, een functionele evaluatie of de kinesitherapeutische behandelmogelijkheden te kennen, dan kan u voor uw patiënt een “consultatief kinesitherapeutisch onderzoek” voorschrijven. U ontvangt dan van de kinesitherapeut een verslag van dit onderzoek met eventueel een voorstel van behandeling.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×